1. Priser

Alle priser oplyses inklusive moms og andre afgifter. Den gældende pris er den, der er oplyst på Cabaresques online shop for den pågældende vare på datoen for ordreafgivelsen.

Cabaresque forbeholder sig ret til ændring af priser, der måtte være fejlagtigt angivet på Cabaresques online shop. Cabaresque tager endvidere forbehold for prisændringer samt for ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på Cabaresques online shop til enhver tid, f.eks. på grund af ændringer i momssatser eller andre offentlige gebyrer og afgifter, stigende omkostninger eller som følge af den normale udvikling i detailpriser.

Cabaresque er ikke behjælpelig med momsrefusion i forbindelse med køb foretaget på vores online shop, som er sendt uden for EU af enkeltpersoner eller erhvervskunder.

2. Betaling

Alle betalinger er underlagt kontrol og godkendelse fra både kortudsteder/betalingsudbyder og os af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå svindel. Vi forbeholder os retten til at afvise visse betalingsmetoder og/eller henvise til alternative betalingsmetoder afhængig af omstændighederne.

3. Fortrydelsesret

Som forbruger på webshop har du 14 dages fortrydelsesret. Hvis du fortryder dit køb, så kontakt Cabaresque på shop@cabaresque.dk inden for 14 dage efter modtagelse.

Hvis der er fejl på din vare, skal du indsende en reklamation til shop@cabaresque.dk inden for 14 dage efter modtagelse. Du vil blive tilbagebetalt eller få tilsendt en ny vare uden omkostninger.

Hvis din vare ikke dukker op, skal du indsende en reklamation til shop@cabaresque.dk inden for 14 dage efter estimeret modtagelsesdato. Du vil blive tilbagebetalt eller få tilsendt en ny vare uden omkostninger.

4. Meddelelse ved fejlagtige varer

Cabaresque giver efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du kan klage over fejl og mangler ved varen, som er opstået inden for 24 måneder efter købet. Du skal reklamere inden rimelig tid, efter at en sådan fejl eller mangel er eller burde være konstateret. Vi tilbagebetaler fragtomkostninger ifølge Postnords takster, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

5. Ansvar

Cabaresque er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse på grund af force majeure. Så længe en force majeure-situation foreligger, er Cabaresque fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser.

Cabaresques erstatningsansvar er ved alle erstatningskrav begrænset til et beløb svarende til prisen på den vare, som du har købt.

Cabaresque påtager sig produktansvar over for dig ifølge gældende lovgivning.

6. Design og varemærke

Alle designs på webshoppen og Cabaresques varemærke tilhører Cabaresque og må ikke kopieres.