Introduktion

Denne politik forklarer, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger. Ved brug af vores side giver du samtykke til vores fortrolighedspolitik.

Indsamling af personlige oplysninger

Følgende typer af personlig information kan blive samlet, opbebaret og brugt:

oplysninger om din computer, herunder din IP-adresse, geografisk placering, browsertype og -version samt operativsystem;

oplysninger om dine besøg på og din anvendelse af nærværende websted, herunder henvisningskilde, besøgslængde, sidevisninger og navigationsstier på webstedet;

oplysninger, som du indtaster for at opsætte abonnementer på vores e-mails og/eller nyhedsbreve, såsom dit navn og din e-mail-adresse;

information, der genereres under brug af vores websted, herunder hvornår, hvor ofte og under hvilke omstændigheder, du bruger den;

oplysninger om alt, hvad du køber, tjenester, du bruger, eller transaktioner, du foretager via vores websted, hvilket eventuelt inkluderer dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og kreditkortoplysninger;

information indeholdt i enhver kommunikation, som du sender til os via e-mail eller via vores hjemmeside, herunder disses kommunikationsindhold og metadata;

alle andre personlige oplysninger, som du sender til os.

Før du overrækker os en anden persons personlige oplysninger, skal du indhente denne persons samtykke til både videregivelse og behandling af disse personlige oplysninger i overensstemmelse med denne politik.

Anvendelse af personlige oplysninger

Personlige oplysninger, der indsendes til os via vores hjemmeside vil udelukkende blive brugt til de formål, der er specificeret i denne politik, eller på de relevante sider på webstedet. Vi bruger muligvis dine personlige oplysninger til følgende:

administration af vores hjemmeside og forretning;

at sende dig varer, der er købt via vores hjemmeside;

levering af tjenester købt via vores hjemmeside;

 at sende beskeder, fakturaer og betalingspåmindelser til dig og indsamle betalinger fra dig;

at sende dig ikke-kommerciel kommunikation;

at sende dig vores e-mail-nyhedsbrev, såfremt du har anmodet om det (du kan informere os når som helst, hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet);

håndtering af forespørgsler og klager fra eller om dig vedrørende vores websted;

at holde vores hjemmeside sikker og forhindre svig;

anden anvendelse.

Vi vil under ingen omstændigheder uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til nogen tredjepart til deres eller nogen anden tredjeparts direkte markedsføring.

Videregivelse af personlige oplysninger

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til vores ansatte, ledere, forsikringsselskaber, professionelle rådgivere, agenter, leverandører eller underleverandører, som det med rimelighed er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne politik.

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til ethvert medlem af vores virksomhedsgruppe (det vil sige vores datterselskaber, vores øverste holdingselskab og alle dets datterselskaber) som med rimelighed er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne politik.

Vi kan videregive dine personlige oplysninger:

i det omfang, at vi er forpligtet til det ved lov;

i forbindelse med igangværende eller fremtidige retssager

for at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder (herunder levering af oplysninger til andre med henblik på forebyggelse af svig eller reduktion af kreditrisiko);

til køberen (eller den potentielle køber) af enhver virksomhed eller aktiv, som vi sælger (eller overvejer at sælge) til; og

til enhver person, som vi med rimelighed mener, kan anmode ved en domstol eller anden kompetent myndighed om videregivelse af disse personlige oplysninger, hvor – efter vores rimelige mening – en sådan retsinstans eller myndighed med høj sandsynlighed vil kunne beordre videregivelse af disse personlige oplysninger.

Med undtagelse af de forhold, som er angivet i denne politik, giver vi under ingen omstændigheder dine personlige oplysninger videre til tredjepart.

Ændringer

Vi opdaterer muligvis denne politik fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores hjemmeside. Du bør tjekke denne side lejlighedsvist for at sikre, at du er indforstået med eventuelle ændringer i denne politik.

Dine rettigheder

Du kan instruere os til at overdrage dig alle personlige oplysninger, vi har om dig; levering af sådanne oplysninger vil være underlagt følgende betingelser:

muligvis betaling af et gebyr; og levering af passende dokumentation for din identitet

Vi kan tilbageholde personlige oplysninger, som du anmoder om, i det omfang det er tilladt i henhold til loven.

Du kan til enhver tid instruere os i ikke at behandle dine personlige oplysninger til markedsføringsformål.

Tredjepartshjemmesider

Vores hjemmeside indeholder links til og detaljer om tredjepartswebsteder. Vi har ingen kontrol over, og er ikke ansvarlige for, tredjeparters privatlivspolitikker og praksisser.

Cookies

Samtykke til vores brug af cookies i overensstemmelse med betingelserne i denne politik, når du først besøger vores hjemmeside, giver os tilladelse til at bruge cookies, hver gang du besøger vores websted.